Water wordt schaars

Water is een basisbehoefte voor leven. Leven van mens en maatschappij. Tegelijkertijd wordt water vaak gebruikt als grond- en hulpstof bij het vervaardigen van producten.

Met al het water om ons heen, kunnen wij het ons als Nederlanders gewoon niet voorstellen dat kwalitatief goed drinkwater schaars gaat worden. Toch kan ook in ons land een watertekort ontstaan; door zoute kwel, verzilting van rivieren en grondwater en door daling van de grondwaterstand. Daarnaast groeit de wereldbevolking en neemt de welvaart in opkomende landen als China en India snel toe. Daardoor explodeert de vraag naar water en gaat de prijs automatisch omhoog.

Daarnaast worden er steeds hogere eisen gesteld aan veiligheid en duurzaamheid van ketens. Het is mogelijk om te sturen op rendement en tegelijkertijd maatschappelijk verantwoord bezig te zijn.