De tarieven voor afvalwaterlozing gaan omhoog

Niet alleen water krijgt een hogere prijs...

Het wordt ook duurder om gebruikt water en afvalwater te lozen. Ieder jaar wordt daarvoor belasting aan het waterschap betaald: watersysteemheffing en zuiveringsheffing. Door middel van deze belasting wordt het afvalwater gezuiverd. Daarnaast worden belastinggelden benut voor het bouwen en onderhouden van dijken, gemalen en waterbergingen.

Een grote verandering staat de afvalwaterketen te wachten. Circulair watergebruik wordt de norm. Ketenpartners gaan een grote bijdrage leveren aan de verduurzaming van de samenleving en bij het sluiten van ketens en kringlopen.