Politiek-juridische factoren

De waarde van goud ligt vele malen hoger dan water, terwijl water van levensbelang is. Wanneer water niet op de juiste waarde wordt geschat, betalen landen daar een hoge prijs voor.

De juiste waarde van water

De politiek vindt het essentieel om de waarde van water te vertalen in een kostprijs. Doordat de waarde van water niet op een juiste manier wordt ingeschat, is het te goedkoop, wordt het sneller verspild en zijn er onvoldoende prikkels voor recycling. Als er geen water meer beschikbaar is, zijn er geen grond- en hulpstoffen. Dat heeft een negatieve werking op de economie en de welvaart. In sommige landen zal het Bruto Nationaal Product in 2050 met 6% dalen.

In Nederland worden beslissingen over waterbeheer genomen op basis van economische principes. Het verhogen van de prijs van het lozen van afvalwater in Nederland leidde in de jaren 70 tot schoner oppervlaktewater.