Veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid krijgen steeds meer aandacht

Grip op afvalwater is nodig, om zakelijke en maatschappelijke redenen. Verbetering van de doelmatigheid is essentieel.

Water wordt schaars en duur

Wanneer schoon water duurder wordt, wordt afvalwater lucratief.

Waterschappen en gemeenten zetten afvalwater om in schoon water. Het is te verwachten, dat rioolwaterzuiveringsinrichtingen (RWZI’s) forse investeringen moeten doen. Dat betekent dat mensen en organisaties de komende jaren te maken krijgen met een extra kostenpost.

Duidelijk is dat mensen steeds hogere eisen gaan stellen aan veiligheid en duurzaamheid van ketens. De uitgangspunten zijn: de kwaliteit en de doelmatigheid verbeteren en kwetsbaarheid verminderen.

Wij hebben de verantwoordelijkheid om een leefbare wereld aan onze kinderen en volgende generaties door te geven. Als je grip hebt kun je sturen. Sturen op rendement en tegelijkertijd maatschappelijk verantwoord bezig zijn: een beter rendemens dus. Daarom!