Water wordt duurder

Het produceren van kwalitatief goed drinkwater gaat gepaard met toenemende productiekosten.

Nu is water nog spotgoedkoop en ontbreekt de financiële prikkel om waterverspilling tegen te gaan of waterhergebruik te stimuleren. Hier komt echter verandering in. Enerzijds door stijgende energieprijzen en anderzijds, doordat het steeds ingewikkelder wordt om allerlei vervuilingen uit het water te verwijderen. Intensieve landbouw, veeteelt en industrie zijn voorbeelden van vervuilingsbronnen. Daarnaast worden er steeds meer hormonen en medicijnen gebruikt. Kortom: onze welvaartsstaat laat zijn sporen achter in het bodem- en oppervlaktewater. Vanuit dit water (bronnen en waterwingebieden) wordt nou juist ons drinkwater gewonnen...

Het is te verwachten dat rioolwaterzuiveringsinrichtingen (RWZI’s) forse investeringen moeten doen. Wanneer schoon water duurder wordt, wordt afvalwater lucratief.