Toekomst klimaat en water

De wereldgemeenschap zal in de toekomst water meerdere malen moeten hergebruiken. Dat kan alleen als de gebruikers ervan zich bewust zijn van de behoeften van de ander.

Waarde aan waterschaarste toekennen is relatief eenvoudig

Het World Economic Forum (WEF) geeft in het Global Risks Report 2017 aan dat klimaat- en watercrises tot de grootste risico’s voor de wereldeconomie behoren. Het High Level Panel on Water is gestart met een initiatief om de waarde van water te bepalen. Waarde aan waterschaarste toekennen is relatief eenvoudig. De economische wet luidt immers: als iets schaars wordt gaat de prijs omhoog (meer vraag dan aanbod).

Water beprijzen is echter complex. Sommige waarden zijn lastig in geld te vertalen. Zo hechten wij veel waarde aan schone rivieren. De Rijn en Maas waren vroeger de open riolen van Europa. Tegenwoordig zijn ze relatief schoon, leven er vissen en zijn er mogelijkheden voor recreatie. Dat heeft de gemeenschap geld gekost, maar het heeft een verhoging van welzijn opgeleverd. Dat is moeilijk uit te drukken in een financieel plaatje.

In de toekomst moet water meerdere malen worden hergebruikt door de wereldgemeenschap. Het High Level Water Panel wil begin 2018 met een praktische tool komen om wereldwijd hergebruik van water te verbeteren.