Ketenpartners dragen bij aan verduurzaming

Water wordt zoveel mogelijk hergebruikt. Afvalwater wordt gezuiverd en geschikt gemaakt voor andere toepassingen.

Circulair watergebruik wordt de norm

Een grote verandering staat de afvalwaterketen te wachten.

Hoewel er grote regionale verschillen zijn, zal de prijsontwikkeling voor afvalwaterzuivering, drinkwater en grondwater de komende jaren over de hele linie een progressief stijgende trendlijn laten zien. Door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW) is een visie op de afvalwaterketen opgesteld: routekaart afvalwaterketen 2030. De afvalwaterketen gaat de komende jaren fundamenteel veranderen.

Deze verandering heeft invloed op de ketenpartners: de personen en organisaties die zich bezighouden met de keten van grondstof naar eindproduct. Ketenpartners gaan een grote bijdrage leveren aan de verduurzaming van de samenleving en bij het sluiten van ketens en kringlopen.