Ketenpartners dragen bij aan verduurzaming

Circulair watergebruik wordt de norm

Meer weten?

Veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid krijgen steeds meer aandacht

Water wordt schaars en duur

Meer weten?

Grip op afvalwater is noodzakelijk om als bedrijf voorop te blijven lopen. Consumenten en organisaties stellen namelijk steeds hogere eisen aan een gezond ecosysteem, goed waterbeheer, duurzaamheid en veiligheid van water.

Het is mogelijk om daarbij te sturen op rendement op een manier die maatschappelijk verantwoord is. Ideële en commerciële doelen kunnen wel degelijk samengaan.

Belangrijke ontwikkelingen

Duurzaamheid als trend

Een beter en schoner milieu begint bij jezelf. Duurzaamheid wordt op lange termijn een macro-economische trend.

Lees meer

Politiek-juridische factoren

De waarde van goud ligt vele malen hoger dan water, terwijl water van levensbelang is. Wanneer water niet op de juiste waarde wordt geschat, betalen landen daar een hoge prijs voor.

Lees meer

Toekomst klimaat en water

De wereldgemeenschap zal in de toekomst water meerdere malen moeten hergebruiken. Dat kan alleen als de gebruikers ervan zich bewust zijn van de behoeften van de ander.

Lees meer

Waterwet en afvalwater

Het lozen van afvalwater wordt geregeld in drie besluiten voor specifieke doelgroepen met bijbehorende regelingen. Bij afvalwater hoort 'De Waterwet'.

Lees meer

Waarom is grip op afvalwater belangrijk?

Laten wij eerlijk zijn over water.

Om aan te blijven sluiten bij de huidige ontwikkelingen is het noodzakelijk voor organisaties en bedrijven om grip op water te krijgen. Belangrijke zaken om rekening mee te houden zijn:

Hoe krijg ik grip op afvalwater?

Monstername en analyse

Hierbij wordt gekeken naar de samenstelling van het afvalwater. Dat gebeurt door het nemen van afvalwatermonsters en het analyseren daarvan. Door analyse wordt het aandeel organische- en anorganische nutriënten en bestanddelen duidelijk. Op het moment, dat de exacte samenstelling van het afvalwater bekend is, kan er gekeken worden of en hoe het afvalwater door zuivering hergebruikt kan worden. Door hergebruik van afvalwater wordt er bespaard op de kosten van drinkwater en op riool- en zuiveringsheffing.

Hergebruik en zuiveren van afvalwater

Afvalwater is waardevol. Het bevat namelijk belangrijke reststoffen, zoals: cellulose, nutriënten, enzymen en chemicaliën. Na terugwinning kunnen deze stoffen opnieuw worden gebruikt als interessante grond- en basisstoffen voor de industrie. Zelfs de niet-waardevolle reststoffen in afvalwater of slib zijn nuttig: deze kunnen door vergisting worden omgezet in biogas. Afhankelijk van de waterhuishouding (drink-, proces- en afvalwater systemen) van een organisatie, is het mogelijk om gezuiverd afvalwater te hergebruiken in andere bedrijfsprocessen. Dit is een vraagstuk voor maatwerk.

Hoe kan ik afvalwater zuiveren?

  • Natuurlijke, biologische zuivering: afvalwater natuurlijk zuiveren.
  • Chemische zuivering: afvalwater zuiveren door middel van chemische reiniging en recuperatie.
  • Elektrolyse zuivering: afvalwater zuiveren door elektrolyse techniek.
  • Fysische zuivering: afvalwater zuiveren door gebruik maken van diverse afvalwatertechnieken, zoals filtratie.